WARSZTATY

Warsztaty

Część warsztatowa poświęcona będzie ćwiczeniom metodyki projektowania systemów oddymiających oraz zastosowania cyfrowego wspomagania projektanta i rzeczoznawcy w procesie projektowania i uzgadniania projektu budowlanego.

PROGRAM Warsztatów obejmować będzie trzy panele:

  • Pierwszy: Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego, w tym wspomaganych mechanicznie na konkretnych przykładach budynków – praca w 3 grupach warsztatowych
  • Drugi: Praktyczne wykorzystanie cyfrowego wspomagania projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na konkretnym przykładzie projektowym, z wykorzystaniem Platformy „PAP.24.pl”
  • Trzeci: Prezentacja najnowszych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie oraz nowych wyrobów budowlanych, stanowiących urządzenia przeciwpożarowe