SEMINARIUM

Seminarium

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta i rzeczoznawcy rozwiązaniom projektowym zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącym rozwiązania równorzędne w stosunku do określonych w przepisach techniczno-budowlanych, pozwalające na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bez konieczności stosowania odstępstw.

Program Seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia tematyczne:

  • Zakres stosowania rozwiązań równoważnych w projektowaniu nowoczesnych budynków
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe przestrzeni między stropowych i pod podłogą podniesioną, wykorzystywanych do celów wentylacji i ogrzewania
  • Rozwiązania ścian zewnętrznych, osłonowych budynków i pasów między- kondygnacyjnych, zapewniających oddzielenia stref pożarowych i nieodpadania w warunkach pożaru,
  • Najczęściej opiniowane rozwiązania równorzędne w praktyce Instytutu Techniki Budowlanej
  • Cyfrowe wspomaganie projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków
  • System oceny zgodności i dokumenty z tym związane dla urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyroby budowlane
  • Stanowiska organów państwowych w sprawie stosowania rozwiązań równoważnych
  • Panel ekspercki