PROGRAM

8:30 9:30

Rejestracja uczestników


9:30 9:45

Otwarcie Seminarium

Bronisław Skaźnik – Prezes SITP


9:45 10:20

Referat 1:
Zakres stosowania rozwiązań równoważnych w projektowaniu nowoczesnych budynków.

inż. Ryszard Małolepszy – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


10:20 11:20

Referat 2:
Najczęściej stosowane rozwiązania równoważne w praktyce projektowania nowoczesnych budynków.
Kryteria oceny rozwiązań zastępczych i zamiennych w ekspertyzach przeciwpożarowych.

dr inż. Paweł Janik - Koło SITP przy KG PSP Oddział Stołeczny

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


11:20 11:40

Referat sponsorowany

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


11:40 11:55

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


11:55 12:30

Referat 3:
Informatyczne narzędzia wspomagania projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków – Platforma PAP24.pl

mgr inż. Jacek Podyma

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych

Dyskusja

Przyjecie uchwały XXV Kongresu Techników Polskich i Przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Zamknięcie XXV Kongresu i Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


12:30 13:05

Referat 4:
System oceny zgodności i wymagane dokumenty dla urządzeń przeciwpożarowych, stanowiących wyroby budowlane.

bryg. dr inż. Jacek Zboina – CNBOP-PIB


13:05 13:25

Referat sponsorowany


13:25 14:00

Referat 5:
Mobilne tunele ewakuacyjne. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbrojenia doklejanego.

prof. dr inż. Mirosław Kosiorek, inż. Roman Kaźmierczak

1) Technika a zdrowie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA

2) Infrastruktura - Budownictwo - BIM

Moderatorzy:
mgr inż. Piotr Dudek Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
mgr inż. Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

3) Gospodarka wodna, zmiany klimatyczne

Moderatorzy:
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

4) Strefa wolnego handlu między USA a UE - rola inżynierów

Moderatorzy:
prof. dr hab. Bogusław Fiedor Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mgr inż. Mirosław Niedziński Dyrektor Polish American Engineers Association w Chicago USA

5) Rola inżynierów w reindustrializacji

Moderator:
dr inż. Marian Krzaklewski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), podkomitet CCMI (Komitet Konsultacyjny ds. Przemian Przemysłowych)

6) Polski Produkt Technologiczny – Polska Marka

Moderator:
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


14:00 15:00

Obiad, ekspozycja wystawców


15:00 16:30

Panel ekspercki.
Panel ekspercki. Stanowisko przedstawicieli organów państwowych i instytutów badawczych w sprawie stosowania rozwiązań równoważnych

dr inż. Paweł Janik, dr inż. Jacek Zboina – CNBOP-PIB, dr inż. Paweł Sulik ITB.


16:30 16:50

Podsumowanie i zakończenie I dnia seminarium


19:00

Uroczysta kolacja, koncert Big Band-u


Panel tematyczny:
Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego

Grupa 1: 9:00 – 11:00 | Grupa 3: 11:15 – 13:15 | Grupa 2: 14:15 – 16:15

Warsztaty 1:
Metodyka obliczeniowa systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

Tomasz Kiełbasa – CNBOP-PIB
Izabela Tekielak-Skałka – Smay Sp. z o.o.


11:00 11:15

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


Panel tematyczny:
Cyfrowe wspomaganie projektanta i rzeczoznawcy

Grupa 3: 9:00 – 11:00 | Grupa 2: 11:15 – 13:15 | Grupa 1: 14:15 – 16:00

Warsztaty 2:
Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych platformy PAP24.pl w projektowaniu i uzgadnianiu warunków ochrony przeciwpożarowych.

Jacek Podyma – J.P. PROJEKT


13:15 14:15

Obiad, ekspozycja wystawców


Panel tematyczny:
Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Grupa 2: 9:00 – 11:00 | Grupa 1: 11:15 – 13:15 | Grupa 3: 14:15 – 16:00

Warsztaty 3:
Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.


16:00 16:30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów